GamerBayisi ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

GamerBayisi’ne üye olduğunuz andan itibaren; aşağıda yazılı olan ÜYELİK KOŞULLARI, KULLANIM KOŞULLARI ve GİZLİLİK POLİTİKASINA ilişkin şartları bütünüyle anlamış ve tamamını ayrılmaz bir bütün olarak kendi rızanızla kabul etmiş sayılırsınız.

1. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Ziyaretçi, Üye, Kullanıcı, Satıcı veya Alıcı olarak GamerBayisi adına hizmet veren her türlü platforma erişim sağlayan kişileri yaş farkı gözetmeksizin kapsamaktadır. GamerBayisi adına hizmet veren platformları ziyaret ettiğiniz ve/veya kullandığınız takdirde bu koşulları ve sözleşme yapma ehliyetine sahip olduğunuzu kabul ve beyan etmiş sayılırsınız.
1.2. . Şirket, GamerBayisi adıyla her türlü platformda yer alan veya alacak olan sesli/yazılı/görsel bilgileri, fiyatları, ürün çeşitlendirmelerini, kampanya ve indirimlerle her türlü içeriği, işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını haizdir.
1.3. İşbu koşullarda yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten itibaren ilgili platformları ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır. GamerBayisi -tek taraflı olmamak kaydıyla- kullanıcı ve ziyaretçilerden gelen değişiklik taleplerini; e-mail, posta veya kargo ile yazılı ve imzalı olarak gönderildiği takdirde değerlendirmeye alır. Alınan taleplere cevap verme zorunluluğu bulunmamakta olup bu konudaki rızasını herhangi bir üçüncü kişi ile de paylaşmaz. Bu hususta herhangi bir kişi/kurum/kuruluşa yetki devrinde bulunmaz.
2. TANIMLAR
1.1 İşbu sözleşmede geçen kavramlar, “Kullanım Sözleşmesi”nde açıkça tanımlanmıştır.

3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi; GamerBayisi’ın sahibi olan Şirket ile Hizmetler’den yararlanmak isteyen Üye arasında geçerli olup üyelik için gereken hüküm ve şartları içermektedir.
3.2. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni akdetmekle; Gerçek kişi olan Üyeler; sözleşme yapmak için T.C. kanunlarına göre sözleşme yapma ehliyetine sahip olduklarını, Tüzel kişi Üyeler ise; Üyelik Sözleşmesi’nin yetkili kişiler tarafından kabul edildiğini ve tüzel kişi için bağlayıcı olduğunu kabul eder. GamerBayisi’nde bireysel ve kurumsal olmak üzere iki çeşit üyelik bulunmaktadır.
3.3. Üye, Üyelik Sözleşmesi’ni kabul ederek Şirket tarafından sağlanan Hizmetleri kullanmaya, GamerBayisi’ne giriş yapmaya yetkili olduğunu, Hizmet seçiminde, kullanımında ve GamerBayisi’ne girişinde her türlü sorumluluğu üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca Şirket’e aittir. Üyelik başvurusu Şirket tarafından değerlendirilecek olup Şirket herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymadan üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Üyelik işlemleri tamamlandıktan sonra da, Şirket, üyeliği geçici olarak veya sürekli olarak durdurmak, iptal etmek, ayrıca hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmek hakkını haizdir.
3.5. Üyelik hakkı, GamerBayisi’nin ilgili bölümünden üye adayının üyelik formunu bizzat kendisinin doldurması ve Şirket’in bu üyelik işlemini onaylanması ile tamamlanır. Üyeler, banka ve benzeri ödeme ve hesap bilgilerini ilgili bölümlere girmemeleri halinde Alıcılar’dan tahsilat yapamayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Bu sebeple doğacak borçlardan şirketin sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.6. Üyelik başvurusunun Şirket tarafından onaylanması için;Vatandaşlık numarası ,telefon numarası , banka tarafından onaylanmış hesap ve IBAN bilgileri ve bununla sınırlı olmamak üzere ilave bilgi ve belge Şirket tarafından talep edilebilir. Banka bilgileri Üye’nin kendi adına olmalıdır. Şirket’in bu talebini yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin üyelik başvurusu Şirket tarafından gerekçe göstermeksizin reddedilebilir.
3.7. Şirket tarafından, Üye’nin göndermesi gereken her türlü belge için ortaya çıkacak kargo yahut sair gönderim masrafları Üye’nin kendisi tarafından karşılanır.
3.8. GamerBayisi ve bu kapsamda Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Satıcı ve Alıcı arasında HİZMETLER tanımının c maddesinde belirtilen alt hizmet için mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir. Satıcılar GamerBayisi üzerinde Alıcı’ya satma amacıyla verdiği ilanların; içerik, fiyat, telif hakkı ve ilgili yasalar kapsamındaki tüm gerekliliklerden kendileri sorumludur. GamerBayisi’ın satıcıların ürünleri hakkında hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. GamerBayisi, Satıcının ürünleri hakkında hiçbir konuda garanti vermez. GamerBayisi Satıcı’nın ürününü sebep bildirmeksizin belirli bir süre askıya alabilir veya sınırsız süre yayından kaldırabilir. GamerBayisi’ın Satıcı’ya bildirimde bulunma zorunluluğu yoktur.
3.9. HİZMETLER tanımının a maddesinde belirtilen alt hizmet kapsamında GamerBayisi 3. taraf firmalar ile yaptığı bayilik anlaşması kapsamında mülkiyeti yine 3. taraf firmaya ait olan ürünlerin satışını yapmaya aracılık eden “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir. GamerBayisi kendi stoğundan ürün satmamaktadır. GamerBayisi’da satılan hiçbir ürünün mülkiyeti Şirket’e ait değildir.
3.10. GamerBayisi, Üyeler’in GamerBayisi üzerinden satışa sundukları Ürünler’in listelenmesi, Alıcılar tarafından Ürünler’in bedelinin ödenmesini takiben verilecek onay dahilinde Alıcılar tarafından ödenen bedellerin ilgili Satıcı’ya aktarılmasını sağlamaktadır. Bu kapsamda Satıcılar, Şirket’i Satıcı namına satışa sunulan Ürünler’in bedelini tahsile yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Alıcılar, GamerBayisi vasıtası ile ödeme yaparak Satıcılar ile kurdukları sözleşme ilişkisi kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini ifa etmiş olurlar. Bu kapsamda Satıcı, Şirket’in Alıcılar tarafından yapılacak ödemelerin, Satıcı’nın hesabına aktarılması konusunda yetkili olduğunu ve de Hizmetler karşılığında hizmet bedeli ödemekle yükümlü olacağını, peşinen kabul ve taahhüt eder. GamerBayisi bu Hizmet Bedeli bireysel ve kurumsal üyelerden % olarak ürün fiyatı üzerinden bir bedel talep eder. Bu bedel oranı bireysel ve kurumsal üyeler için farklılık gösterebilir. Bu oran GamerBayisi tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Bu değişiklik yayımlandığı anda Kullanıcılar tarafından kabul edilmiş sayılır. % olarak belirtilen hizmet bedelini belirleme yetkisi yalnızca GamerBayisi’ndedir.
3.11. Üyeler, Alıcılar’dan tahsilat yapabilmek için belirlenen Hizmet Bedeli oranlarının geçerli olacağını peşinen kabul eder. Bedel hususunda değişiklik yapılmasını talep etme hakları yoktur.
3.12. Şirket; Üyeler, Satıcılar, Alıcılar, Ziyaretçiler veya Kullanıcılar tarafından GamerBayisi’nin ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilginin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu bilgilere ilişkin bütün sorumluluk bilgileri giren tarafa aittir.
3.13. GamerBayisi, Veritabanı’nda tutulan bilgileri; istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak, Kullanıcılar’ın genel eğilimlerini belirlemek, Kullanıcılar’a daha zengin içerik sunabilmek amacıyla kullanabilme hakkına her zaman sahiptir.
3.14. GamerBayisi, Üyeler tarafından gönderilen Ürün bilgileri, görselleri ve açıklamalarını ve/veya Ürün hakkında yapılan yorum ve önerileri ve her türlü içeriği, her şekilde kullanabilir. Bunlar haricinde işbu anlaşmanın kabulü ile Üye’nin kendisine ait kimlik bilgileri, fotoğrafı ve cep telefon numarası gibi kişisel bilgileri GamerBayisi tarafından 3. taraf kişi veya kurumlar ile paylaşılmaz.
3.15. Şirket, Üye’nin satın alma veya alma miktarlarını sınırlama hakkını saklı tutar.
3.16. Şirket, Ürün görsellerini orijinaline en yakın şekilde sunmak için çaba sarf eder. Ancak ürünlerin, görsellerle tamamen aynı olduğuna dair hiçbir taahhütte bulunmaz. Üyeler, görselle ürün arasındaki farklılıktan dolayı şirketi sorumlu tutamaz, sözleşmeden cayamaz.
3.17. Şirket, Hizmetler kapsamında hiçbir Üye’ye; kesintisiz devamlılık, sürekli güncelleme, satış garantisi, hatasızlık dahil, açık ya da kapalı hiçbir şekilde garanti vermez. Şirket, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya sürekli durdurabilir. Hizmetler’in geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üyeler’e karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.
3.18. Şirket, Üyeler’e uyguladığı Hizmet Bedeli’nde kampanya veya promosyon uygulama hakkına sahiptir. Bu kampanya veya promosyonların süresi yine Şirket tarafından belirlenir ve belirtilen süre dolmadan da sonlandırılabilir. Ayrıca kampanya ve promosyonlardan yararlanacak kişiler Şirket tarafından belirlenir. Üyeler, bununla ilişkili olarak mağduriyet yaşadıklarını ileri sürerek şirketi sorumlu tutamaz.
3.19. Şirket, Alıcılar’dan Satıcılar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Alıcılar’ı ve/veya Satıcılar’ı temsil etmemektedir. Şirket’in Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Satıcı ve Alıcı arasındaki iletişimi sağlamak da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Satıcı ve Alıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin taraf olarak gösterilemez. Şirketin hukukî, idarî, cezaî ve malî herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
3.20. GamerBayisi tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, kara para aklama, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzeller hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Şirket, bu işlem, eylem ve tasarrufların denetimiyle mükellef değildir. Bu durumlarda Kullanıcı, GamerBayisi tarafından kalıcı veya geçici bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa Kullanıcı’nın oluşturduğu ilgili içerikleri, materyalleri, verileri ve diğer unsurları, talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamları ve emniyet birimleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve idari mercilerle usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Kullanıcıların GamerBayisi aracılığıyla yukarıda sayılan illegal eylemlerden birini veya tamamını gerçekleştirmesi halinde şirketin hukukî, cezaî, idarî ve malî hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.21. Canlı destek hattından satış dışındaki konular için teknik destek verilmez. Satış dışındaki diğer konular için Üye profil sayfasında yer alan Destek Talebi menüleri kullanılmalıdır.
3.22. Satın alınan hesaplar için ücret iadesi yapılmaz. Yalnızca İşbu GamerBayisinin uygun gördüğü durumlarda, 1 adet yeni telafi hesabı teslim edilir. İşbu durum uygunluk, karar hakları GamerBayisinde saklıdır.
3.23. Üye eğer sitede ilan satışı veya alışı yaptıysa kişisel bilgileri 5 yıl boyunca sistemde saklanmak zorundadır. Bilgilerin saklanma amacı, olası bir adli süreçte ilgili makamlara teslim edebilmek içindir.
3.24. Üye, GamerBayisi.com web sitesine kayıt olarak GamerBayisi tarafından satış ve alış mesajlarınızın sms olarak telefonunuza iletilmesine, mail üzerinden satış işlemleri ile ilgili e-posta gönderilmesini kabul eder.
3.25. İlan alışveriş işlemlerinde oluşabilecek sorunları önlemek, üyelerin mağdur olmamasını sağlamak ve çözmek adına GamerBayisi alıcı ve satıcıya Whatsapp üzerinden veya telefon araması ile ulaşabilir.4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Üye, GamerBayisi’nde yayınlanan kurallara uygun olarak Hizmetler’den faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Herhangi bir değişiklik halinde Üyeler kazanılmış ve/veya önceye dayalı hak iddiasına bulunamazlar. Bu sözleşmeye ait değişiklikler öncelikle www.GamerBayisi.com internet sitesinde yayımlanır ve yayınlandığı an yürürlüğe girmiş sayılır. Üyeler, değişiklikten haberdar olmadıklarını ileri süremezler.
4.2. Üye’nin, GamerBayisi’da yaptığı her işlemde hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendisine aittir. Bu kapsamda Üye, yapacağı tüm işlemlerde yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönergelere riayet edeceğini ve bunların düzenlemiş olduğu tüm sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
4.3. Üye, yürürlükte olan mevzuatın yüklediği sorumlulukları bilmediğini veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez.
4.4. Satıcı, Alıcı tarafından bedeli ödenerek satın alınan Ürün’ü her ne sebeple olursa olsun Alıcı’ya göndermekten sorumludur. Şirket’in Satıcı’nın bu hukuksuz işlemine karşın herhangi bir sorumluluğu olduğu iddia edilemez. Alıcı tarafından bu durum bildirilirse Şirket ilgili Satıcı’nın hesabını askıya alma veya silmeye yetkilidir. Şirket, Alıcı ve Satıcı arasındaki herhangi bir uyuşmazlık durumunda arabuluculuk ve hakem görevi üstlenmez, taraf olarak gösterilemez.
4.5. Tüm Üyeler, GamerBayisi’da tanımlı olan bilgilerinin (isim, soyad, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vergi levhası) doğru ve kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan eder. Şirket bu bilgilerde bir uyuşmazlık olduğunu tespit eder veya düşünürse Üye hesabını belirli bir süreliğine erişime kapatma veya sınırsız süre ile silme işlemine tabi tutabilir yahut bilgilerin teyit edilmesi için belge talep edebilir. 
4.6. Şirket, dilediği zaman Üye’nin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak askıya alabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Üyelik Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üye’nin, Şirket’ten mevcut bir alacağının olması halinde, Şirket buna muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile alıkoyabilir.
4.7. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları, Gizlilik Sözleşmesi ve eklerine aykırılık hallerinde Şirket’in maddi ve manevi zararının tazminini talep hakkı saklıdır. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri GamerBayisi’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler bir tazmin talebinde bulunamaz, sözleşmeyi feshedemez.
4.8. İşbu sözleşme GamerBayisi içerisinde yer alan Hizmetler’in tamamının sonlanması haline kendiliğinden feshedilmiş sayılır. Fakat Şirket, Hizmetler’de belirtilen yöntemlere ilave ek hizmet sunmaya başlarsa bu sözleşme yeni hizmetler için de geçerli sayılır.
4.9. Şirket, gerekli gördüğü durumlarda Üye’ye önceden uyarıda bulunmadan (özellikle, ancak sınırlı olmamak üzere; çalıntı, orijinal olmayan, kaçak ve/veya sahte ürün satışlarında) Üye hakkında gerekli yasal işlemin yapılması amacıyla Cumhuriyet Savcılıklarına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına Üye’yi şikayet edebilir veya ihbarda bulunabilir. Üye, Şirket’in şikayeti sonucu zarara uğraması durumunda, Şirket’i hiçbir şekilde sorumlu tutmamayı, Şirket’ten tazminat talep etmemeyi kabul ve taahhüt eder.
4.10. Şirket’in GamerBayisi üzerinden, Alıcı ve Satıcı arasındaki maddi getirisi olan işlemlerden dolayı fatura kesme zorunluluğu yoktur. Üye, yaptığı satışa ilişkin KDV faturası keserek Alıcı’ya göndermekle yükümlüdür. Şirket Üye’ler arasında maddi getirisi olan işlemler için hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Alım ve satım işlemlerinde usulsüzlük tespitinde Üye hesaplarına erişim sağlanabilir, hesaplar belirsiz süre için askıya alınabilir veya tamamen silinebilir. T.C.’nin ilgili resmi kurumları, Üyeler arasındaki para transferi konusunda usulüne uygun bilgi ve belge talebinde bulunursa Şirket bu bilgi ve belgeleri Üye’ye bildirimde bulunmadan ivedilikle teslim eder. Resmi kurumlar ile Üye arasındaki yasal işlemlerden Şirket sorumlu tutulamaz. Üyenin uğrayacağı hukukî ya da maddîhiçbir zarardan şi,rket sorumlu değildir.
4.11. Üye 15 gün öncesinden yazılı ve imzalı bir dilekçe ile işbu sözleşmeyi feshedebilir. Fesih işlemi Şirket tarafından onaylandığında kendisine E-mail veya SMS ile bildirimde bulunulur.
4.12. Üye, GamerBayisi vasıtasıyla bulduğu Alıcı’ya, GamerBayisi üzerinde listelediği ürünü yalnızca GamerBayisi üzerinden satabilir. Satıcı ürünü Alıcıya farklı bir yol ile satar ve Şirket’in olası bir gelir kaybına uğramasına yol açar ise bunun bir fesih nedeni olduğunu peşinen kabul etmiş sayılır. Buna neden olan Üye tespit edildiğinde üyeliği hiçbir gerekçe gösterilmeden ve süresiz iptal edilir. Yeniden üye olması engellenir. Ayrıca üye, Şirket’in uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

5. ÜYELİK PROFİLLERİ

5.1. Üye bu sözleşmeyi kabul etmekle, Şirket’in GamerBayisi’nde bulunan profiline her daim ve hiçbir bildirimde bulunmadan erişme yetkisi olduğunu kabul eder. Üyenin siteye illegal yollarla erişmesi halinde Şirketin hiçbir sorumluluğu bulunmaz.
5.2. Üye, Ürünler’i satışa sunmak maksadı ile kendisine ait bir profil sayfası oluşturmak zorundadır. Bu profil sayfasının oluşturulmasında Üye, kendisinden talep edilen kendisine ait bilgileri (isim, soy isim, telefon, TC kimlik numarası, adres, e-posta, banka hesap bilgisi, vergi levhası vs.) ilgili yerlere girecektir. Üyeler tarafından verilen bilgilerden bazıları Hizmetler’de kullanılmak üzere talep edilmekte olup profil sayfasında gözükmeyebilir. Şirket, üyenin profil sayfasını her türlü bölümünü dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmadan değiştirme hakkına sahiptir.
5.3. Üye, profil sayfasında yer alan kendisine ait bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bilgilerin eksik verilmesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan Şirket sorumlu tutulamaz.
5.4. Üye profilleri başkası adına açılamaz, başkasına kullandırılamaz ve açıldıktan sonra başkasına devredilemez. Üyeler arasında Şirket’in bilgisi dışında yapılan hesap işlemleri Şirket’i yasal olarak bağlamaz. Üye bu davranışları nedeniyle Şirket’in tek taraflı olarak ve ayrıca bir ihbarda bulunmadan bedel iadesi yapmaksızın Üyelik Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul eder.
5.5. Üyelik Sözleşmesi, Kullanıcı Sözleşmesi, Gizlilik Sözleşmesi ve bunların eklerine aykırı davranışta bulunan Üye sınırsız süre ile GamerBayisi’ne yeniden üye olamayacak şekilde engellenebilir (banlanabilir). Bu işlem için üyenin T.C. numarası ve hesap numarası üzerinden doğrulama yapılabilir. Banlanan üye, ödediği bedelin iadesini talep edemez. Şirket, bundan dolayı zarara uğrarsa uğradığı zararın tazminini talep etme hakkını haizdir. Banlanmış olduğu tespit edildiği takdirde, bir bildirimde bulunulmadan, yeniden yapılan üyelik müracaatı reddedilir.
5.6. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal GamerBayisi’a bildirmeyi taahhüt eder. Şirket, Üyenin bildirimiyle öğrendiği ya da kendiliğinden tesptit ettiği hallerde izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üye’nin GamerBayisi’a erişimini engelleme ve/veya üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.
5.7. Üye, profillerinde yayınlanan Ürün fotoğrafları ya da profil fotoğraflarının kendisine ait olduğunu, gerçeği yansıttığını ve toplumsal ahlak kurallarına uygun olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirketin bunu denetleme yükümlülüğü yoktur. Profildeki bilgi ve dökümlerin suç teşkil etmesi halinde, Üye tek başına sorumludur. Ayrıca bu hükme aykırılık olması halinde Şirket ayrıca bir ihbarda bulunmaksızın ilgili Üye’nin üyeliğini iptal edecektir.
5.8. Şirket kullanılmayan profilleri geçersiz kılma hakkını haizdir. 6 ay ve üzerinde kullanıcı hareketi olmayan profiller pasife alınabilir. Bu profillerin tekrar aktif olması için ilave işlemler ve ücretler Üye’den talep edilebilir.
5.9. Hiçbir Üye GamerBayisi’nde başka bir üyeye ait profil hakkında manipülasyon veya hedef gösterme eyleminde bulunamaz. Üyeler arasında bunun gibi nedenler dolayısıyla oluşacak maddi veya manevi tazminat davalarında Şirket taraf olmayacağı gibi dahil de edilemez. Ayrıca herhangi bir üyenin manipüle etme ya da hedef gösterme eylemi neticesinde Şirket üye kaybettiği takdirde, bu eylemleri gerçekleştiren üyen zararın tazminini talep edecektir.
5.10. Üye, profil sayfasında Şirket tarafından sağlanan verilerin tamamı kadar profili hakkındaki işlemlere ait geçmiş kullanıcı hareketlerini (log) görüntüleyebilir. Üye, Şirket’in kendisine sunulan log kayıtları haricinde başka bir kayıt tutmadığını ve bir davaya konu olsun veya olmasın Şirket’ten kendisine gösterilen haricinde ilave bir kayıt isteme hakkına sahip olmadığını, GamerBayisi’nde de böyle bir teknik altyapı olmadığını anlamış ve koşulsuz kabul etmiş sayılır.
5.11. Şirket, Üye Sözleşmesi her ne şartla olursa olsun sonlandığında profil bilgilerinin GamerBayisi veritabanından kaldırıldığını taahhüt eder. Şirketin, bu bilgilerin veritabanından silindiğine ilişkin Üye’ye ispat sunma ve bildirimde bulunma yükümlülüğü yoktur.
5.12. Bir profilin belirli bir Üye’ye ait olduğu T.C. kimlik numarası veya e-mail adresi veya telefon numarası ile teyit edilir. Bu nedenle aynı T.C. kimlik numarası veya e-mail adresi veya telefon numarası ile ikinci bir profil oluşturulamaz. Aynı T.C. kimlik numarası ve e-mail adresi ile birden çok profil oluşturulduğunun tespiti halinde Şirket üyeye yaptırım uygulama hakkını saklı tutar.

6. ÜRÜN SATIŞINA İLİŞKİN KURALLAR

6.1. Üyeler, İlan Verme Kuralları’na uygun olarak GamerBayisi’nde ilan vererek satış yapabilirler.
6.2. Üye, GamerBayisi’nde tüketicinin korunması, fikri haklar ve reklam konularını düzenleyenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir mevzuata aykırı İçerik girmeyeceğini ve içeriklerinde bu mevzuatlara aykırı beyanların; resim, video gibi görsellerin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu tarz aykırı içeriklerin GamerBayisi’nde paylaşılması halinde Üyeler tek başına sorumludur. Şirkete herhangi bir kusur atfedilemez.
6.3. Üye, İçerikler’de diğer Kullanıcı, firma, gerçek veya tüzel şahıs ve GamerBayisi’ın rakipleri hakkında karalama, iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı fiilleri gerçekleştiremeyeceğini, GamerBayisi altyapısını herhangi bir şekilde bozacak girişimlerde ve eylemlerde bulunmayacağını, pornografik içerikli metinler ve görseller kullanmayacağını, Şirketin ve sitenin ticarî itibarını zedeleyecek/yok edecek her türlü işlem ve eylemden kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.4. Satıcı, satışa çıkardığı ürün ve hizmetlerin tüm hukuki sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, Şirket’in satış konusunda hiçbir sıfat altında kendisiyle doğrudan ve dolaylı ilişki içinde olmadığını kabul eder.
6.5. GamerBayisi’da, GamerBayisi’ın kendisi tarafından satılan ürünler bayilik anlaşması ile stoksuz ve anlık olarak Kullanıcılara arz edilmektedir. GamerBayisi’da Şirket’in kendisinin yönettiği bir ürün stoğu bulunmamaktadır. GamerBayisi fiziksel bir ürün satmamaktadır. Ürünlerin tamamı anlık olarak tüketilen, sayısal kod veya buna benzer dijital ve genel adı ile E-PIN’dir.
6.6. GamerBayisi, Satıcı’ların arz edeceği fiziksel veya fiziksel olmayan ürünlerden sorumlu değildir. Bu ürünler hakkında GamerBayisi hiçbir şekilde garanti ve satış sonrası desteği vermemektedir. Satıcı’nın kargolaması gereken ürünler hakkında da GamerBayisi’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. GamerBayisi, Satıcı ve Alıcı arasında kurulan ticari ilişkiye hiçbir şekilde taraf edilemez. Satıcı ve Alıcı arasında kararlaştırılan edimlerin yerine getirilmemesi halinde Şirketin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
6.7. Şirket, GamerBayisi’nde yayınlanan İçerikler’in hukuka aykırı olması, başkalarının şahsi ve ticari haklarına tecavüz niteliği taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve ekleri ile diğer kural ve koşullara doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Üye’ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili İçerik’in yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda, Şirket’e Ürün içeriğini yayınlaması için yapılan bir ödeme söz konusu ise bu ödeme hiçbir koşul altında iade edilmeyecektir. Bu kapsamda Üye, ödemiş olduğu herhangi bir bedelin iadesini Şirket’ten talep edemeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca bu eylemleri sebebiyle Şirketin herhangi bir zarara uğraması durumunda Üye, Şirketin zararını tazminle yükümlüdür.
6.8. GamerBayisi’nin her ne sebeple olursa olsun Alıcı ve Satıcı arasındaki ilişkiyi düzenleme, kurma veya çeşitli şekillerde oluşturma veya hakemlik yapma yükümlülüğü yoktur. Alıcı ve Satıcı, aralarındaki satış ve satış sonrası itiraz ilişkisinden taraflar bizzat ve de şahsen sorumludur ve GamerBayisi’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan ederler.
6.9. Üyeler, her koşulda Şirket’i ve GamerBayisi’ni maddi ve manevi herhangi bir zarara uğratmamakla ve Şirket’in ve de GamerBayisi’nin saygınlığına herhangi bir zarar vermemekle yükümlüdür. Satıcılar, Alıcılar ile olan ilişkilerini saygı çerçevesinde yürütmekle yükümlü olduklarını, hakaret içeren, aşağılayıcı ve rencide eden ifadeler kullanamayacağını, ticaret ahlakını gözeterek davranacaklarını peşinen kabul eder. Alıcı tarafından bunun gibi davranış ve yazışmalara şikayet konusu edilen Satıcı’ların üyelikleri belirsiz bir süre durdurulabilir veya üyelikleri iptal edilebilir. Üye, bu durumda ücret iadesi talep edemez.
6.10. İşbu sözleşme veya GamerBayisi’ne ait diğer sözleşme ve eklerine aykırı davranan ve üyeliği iptal edilen veya belirsiz süre durdurulan Satıcı, ürün satışlarından doğan ve kendi bakiyesinde biriken kazançlarını belirsiz bir süre veya hiç alamayacağını peşinen ve koşulsuz kabul eder.
6.11. Alıcı ve Satıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde dahi Şirketin, tahsil edilen Hizmet Bedelini Alıcı veya Satıcı’ya ödeme veya iade etme yükümlülüğü yoktur.

7. GamerBayisi’A BAKİYE YÜKLEME ve BAKİYE TRANSFERİ

7.1. GamerBayisi’da tüm işlemler Türk Lirası üzerindendir.
7.2. Üyeler, GamerBayisi’nin anlaşmalı olduğu banka ve diğer ödeme yöntemi firmalarının sunduğu hizmetler vasıtasıyla üyeliklerine bakiye yükleyebilir. Banka ve diğer ödeme yöntemi firmalarının, bakiye yükleme esnasında Üye’den talep edeceği komisyon bedelleri yalnız bu firmalar tarafından belirlenir. GamerBayisi’nin bu oranlarda düzenleme yetkisi ve sorumluluğu yoktur.
7.3. Kullanıcılar arasında transfer edilen bakiye, daha önce bir satış işleminden elde edilmiş dahi olsa, transferi alan son kullanıcı tarafından hiçbir zaman çekilemez. Bu bakiyeler yalnızca GamerBayisi’nde ürün alışı veya diğer hizmetlerin karşılığı olarak kullanılabilir.
7.4. . GamerBayisi’nin Üye tarafından bakiye yükleme işleminde kullanılan kredi kartı, banka kartı, banka hesabı ve bununla sınırlı olmayacak şekilde diğer ödeme araçlarının Üye’nin kendisine ait olduğunu ve Üye’nin kendisine ait profil sayfasındaki bilgiler ile uyuştuğunu kontrol etme sorumluluğu yoktur.
7.5. Üye, bakiye yükleme sonrasında kendisine verilen dekont, ATM fişi ve bununla sınırlı olmayan diğer belgeleri saklamakla yükümlüdür. Anlaşmazlık halinde banka veya diğer ödeme firmaları tarafından sağlanan ıslak imzalı ve kaşeli belgeler kabul edilir. Şirket bu belgelerin kendisine kargo ile ulaştırılmasını isteyebilir. Kargo masrafı göndericiye aittir
7.6. Üye, profiline bakiyeyi kendi rızası ile yüklediğini, yüklenen bakiyenin kendi rızası ile Şirket’e ait banka hesaplarında veya Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcılarının yine Şirket’e sunduğu para işleme alanlarında tutulduğunu ve yalnız GamerBayisi üzerinden alışveriş yapmak amacı ile kullanacağını ve kendisi tarafından yüklenen bakiyelerin iadesinin olmayacağını peşinen kabul ve beyan eder.
7.7. GamerBayisi, yalnız Alıcı’nın aldığı ürün karşılığı Satıcı’nın hak ettiği miktarı; hizmet bedeli, banka transfer ücretleri ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde ortaya çıkabilecek ilave ücretleri keserek, Satıcı’nın yalnız kendi adına kayıtlı ve isimli banka hesabına göndermekle mükelleftir. Başkası adına kayıtlı veya isimli banka hesabına para transferi yapılmaz. Üye tarafından böyle bir talep gelmesi, durumu değiştirmez. GamerBayisi banka hesabının doğruluğunu ve Üye’nin kendisine ait olduğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Para transferi esnasında ortaya çıkabilecek banka veya diğer ödeme yöntemlerine ait her türlü masraf doğrudan Üye’ye yansıtılır. Üye’nin bakiyesinden düşüldükten sonra ve Hizmet Bedeli de kesildikten sonra geri kalan tutarın transferi gerçekleştirilir.
7.8. Üye’nin hesabına kendisinin yüklediği bakiye ile satış işleminden kazandığı bakiye ayrı kategorilendirilir. Üye kendisi adına, kendisi tarafından yüklediği bakiyenin iadesini talep edemez.
7.9. Üye hesabında ancak yeterli bakiye var ise alışveriş yapılabilir. Üye hesabında yeterli bakiye yoksa Üye’nin öncelikle kendi hesabına bakiye yüklemesi gerekmektedir.
7.10. Kara para aklama işlemlerinin önüne geçmek adına; Üyeler arasında GamerBayisi üzerinden para transferi yapılamaz. Ancak Üyeler kendi arasında GamerBayisi’ın belirleyeceği yöntemler ve limitler dahilinde kredi transferi gerçekleştirebilir. Kredi transferleri Üyeler arasında olup GamerBayisi’nin doğabilecek aksaklıklardan ve/veya zarardan sorumlu tutulamaz. Transfer işlemine konu olan bakiyenin, transfer edilen hesap sahibi tarafından kendi banka hesabına iadesi talebi yapılamaz.
7.11. Üye’ler arasındaki bakiye transferi veya Üye’nin kendi banka hesabına istediği para transfer miktarı büyük miktarda olursa, Şirket geçici bir süre için bu işlemi bloke edebilir. Üye veya Üye’lerden bu işlem hakkında –gerekirse ıslak imzalı ve yazılı bir dilekçe ile- açıklama isteyebilir. Buna ilişkin tüm masraflar Üye’ye aittir.
7.12. Şirket; profilde bakiye bulundurma üst veya alt limiti, profile bakiye yükleme, satış ve satış sonrası hesaba para transferine konu olan her türlü işlem için belirli limitler ve ücretleri belirleme hakkına sahiptir. Bu limitler ve ücretler www.GamerBayisi.com internet adresinden veya GamerBayisi mobil uygulamasında ilan edilir. Bu konu hakkındaki değişikliklerin dahil her türlü bildirimin yayımlandığı anda yürürlüğe girdiğini Üye peşinen kabul ve beyan eder.
7.13. Üye kendi profili için her türlü; bakiye yükleme, bakiye transferi veya GamerBayisi’nin kendisine yaptığı para transferi işlemlerinin Şirket tarafından kayıt altına alındığını, saklandığını peşinen kabul ve beyan eder. Gerekli durumlarda Şirket, bu işlemlerin dökümünü kullanabilir.
7.14 GamerBayisi’nde satış işleminden elde edilen gelirlerden; hizmet bedeli, banka transfer ücretleri ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde ortaya çıkabilecek ilave ücretler düşülür. Satış tutarından bu ücretler düşüldükten sonra geriye kalan miktar, Satıcı hesabına bakiye olarak yüklenir.
7.15. GamerBayisi’nde yalnızca satış işleminden elde edilen ve Satıcı hesabına aktarılan bakiyeler için nakit çekim talebinde bulunulabilir. Bu nedenle Üye hesabındaki çekilebilir ve kullanılabilir bakiye arasında fark olabilir. Üye, çekilebilir ve kullanılabilir bakiye farkının tarafına ödenmesini yahut hesabına kontör olarak tanımlanmasını talep edemez.8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

8.1 GamerBayisi’da erişilen İçerikler ile; Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, GamerBayisi’ın Veritabanı, Arayüz’ü, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Şirket’e aittir ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Şirket tarafından açıkça yetki verildiği haller dışında Şirket’in GamerBayisi Veritabanı, Arayüz de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir İçeriği paylaşılamaz ve kopyalanamaz.
8.2. GamerBayisi Kullanıcıların yüklediği her türlü İçeriğe karşı sorumsuzdur. GamerBayisi, bu içeriklerin denetiminden sorumlu değildir. Bu içeriklerin izinsiz paylaşımı durumunda ortaya çıkabilecek hukuki işlemlerden ve zararlardan Kullanıcının kendisi sorumludur. GamerBayisi hukuka aykırı olduğunu düşündüğü her türlü içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan silme hakkını saklı tutar.
8.3. Kullanıcılar, GamerBayisi’nde yer alan; elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir İçerik’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde GamerBayisi maddi, manevi tazminat haklarını saklı tutmaktadır.
8.4. Kullanıcılar, GamerBayisi’nde Şirket’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Bu eylemleri gerçekleştirmeleri durumunda GamerBayisi hiçbir şekilde sorumlu değildir.
8.5. GamerBayisi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçerik Şirket’in mülkiyeti altındadır. GamerBayisi’ne yazılı olarak başvurulmadıkça ve GamerBayisi’nin yazılı onayını almadan bu İçerik’ler çoğaltılamaz, kopyalanamaz, 3. kişiler ile paylaşılamaz.
8.6. Kullanıcılar, GamerBayisi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’in depolandığı Veritabanı’na hiçbir şekilde erişim girişiminde bulunamazlar.
8.7. Kullanıcıların, GamerBayisi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’i elde etmek maksadıyla api, script veya başka türlü yazılımlar ile veri çekmesi yasaktır.
8.8. GamerBayisi’a ait isim, logo veya GamerBayisi’ı temsil eden her türlü İçerik, Şirket’in yazılı onayı alınmadan hiçbir ortamda kullanılamaz. GamerBayisi iş ortaklarını kendi www.GamerBayisi.com internet sitesi üzerinden ilan etmektedir. Burada yer alanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi GamerBayisi ismini temsil eden hiçbir içeriği kullanma hakkına sahip değildir. Hiçkimse, ilan edilen listede olmadığı halde GamerBayisi adına hareket eden taraflarca zarara uğradığını ileri sürerek GamerBayisi’ni sorumlu tutamaz.

9. GEÇERLİLİK VE DEĞİŞİKLİK

9.1. İşbu Sözleşme; Üye’nin, üyeliği devam ettiği sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Üye’nin geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Kullanım Koşulları ve diğer sözleşme ve eklerin tamamı işbu Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmenin tarafları, eklerden haberdar olmadığını yahut eklerle bağlı olmadığını ileri süremez. Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve ekleri yalnızca GamerBayisi tarafından değiştirilebilir. Üyeler, GamerBayisi’ne her giriş yaptıklarında güncellenmiş sözleşme maddelerini ve sözleşmenin yeni halinin tamamını aynen kabul etmiş sayılacaktır. Değişiklikler www.GamerBayisi.com  yayınlandığı an itibariyle yürürlüğü girer ve Üyeler tarafından kabul edilmiş sayılır.

10. YÜRÜRLÜK
10.1. Şirket ile .
10.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi, karşılıklı olarak kabul edilerek Üye’nin elektronik olarak onay vermesiyle birlikte yürürlüğe girmiştir.
10.3. Şirket herhangi bir zamanda işbu Üyelik Sözleşmesi’nde veya eklerinde yer alan hükümlerden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini yayımlama hakkını saklı tutar. Bu kapsamda, yayınlanan metinlerin tamamı Üyeler için yayımı tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Üye’nin getirilen değişiklikleri bilmediğini ileri sürme hakkı yoktur. Şirketin değişiklikleri yayımlama dışında başka bir yolla bildirme yükümlülüğü yoktur.