KULLANIM KOŞULLARI

GamerBayisi.com internet sitesine erişim sağladığınız takdirde GamerBayisi.com’un ziyaret edilmesine, sitenin sunduğu hizmetlerden faydalanılmasına ve ürünlerin satın alınmasına dair aşağıda şartları yazılı olan sözleşmenin tarafı kabul edileceğinizden kullanım koşullarını dikkatlice okumanızı rica ederiz.

1. TARAFLAR ve SÖZLEŞME KONUSU

1.1. Bu kullanım koşulları, GamerBayisi ile ziyaretçileri ve kullanıcıları arasında akdedilen elektronik bir sözleşme hükmündedir. Sözleşme, siteye erişim sağlayan ve hizmetlerden faydalanan bütün ziyaretçileri –sözleşme kurma ehliyeti olduğu varsayılarak- kapsamaktadır. 
1.2. Şirket, GamerBayisi adıyla her türlü platformda yer alan veya alacak olan sesli/yazılı/görsel bilgileri, fiyatları, ürün çeşitlendirmelerini, kampanya ve indirimlerle her türlü içeriği, işbu Kullanım Koşulları’nı dilediği zaman, ayrıca herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını haizdir.
1.3. İşbu koşullarda yapılacak değişiklikler, yayımlandığı tarihten itibaren ilgili platformları ziyaret eden veya kullanan herkes için geçerli olacaktır. GamerBayisi -tek taraflı olmamak kaydıyla- kullanıcı ve ziyaretçilerden gelen değişiklik taleplerini; e-mail, posta veya kargo ile yazılı ve imzalı olarak gönderildiği takdirde değerlendirmeye alır. Alınan taleplere cevap verme zorunluluğu bulunmamakta olup bu konudaki rızasını herhangi bir üçüncü kişi ile de paylaşmaz. Bu hususta herhangi bir kişi/kurum/kuruluşa yetki devrinde bulunmaz.

2. TANIMLAR

İNTERNET SİTESİ: Yasal ve mali tüm hakları Şirket’e ait olan, www.GamerBayisi.com alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan alışveriş sitesidir.
HİZMETLER : Satıcı ve alıcıların Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde tanımlı olan işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla GamerBayisi tarafından sunulan hizmetlerin tamamını ifade eder. Bu kapsamda GamerBayisi üzerinden verilen hizmetler bir aracılık hizmeti olmakla beraber;
GamerBayisi ile arasında Bayilik anlaşması olan 3. taraf  firmaların ürünlerinin listelenmesi ve satışını yapma,
Satıcılar tarafından Veritabanına yüklenen içeriklerin Ziyaretçiler ve Üyeler dahil tüm Kullanıcılar tarafından GamerBayisi üzerinden görüntülenebilmesi, listelenebilmesi ve aranabilmesini,
Satıcı ve Alıcı arasında; Satıcı’ya ait ürünün Alıcıya satılmasına dair aracılık hizmetini,
Satıcı’ya ait ilanın daha fazla kişi tarafından görüntülenebilmesi için vitrin ve doping gibi ilan öne çıkarma hizmetlerini,
Talep edildiğinde canlı telefon desteği ile veya başka bir iletişim vasıtası ile Satıcı ve Alıcı arasında iletişime kurma ve bu iletişime dahil olmayı kapsar.
Şirket, dilediği zaman ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın Hizmetler’in tanımını değiştirebilir, Hizmetleri üçüncü kişilerin kullanımına kapatabilir.
ZİYARETÇİ : GamerBayisi’ne  erişen kullanıcı, üye, satıcı yahut alıcı olması fark etmeksizin her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi dahil ilave belgeler talep edebilir.
ÜYE : GamerBayisi üzerinde, oluşturduğu ve onaylanan kullanıcı hesabı ile; listelediği ürünler ve/veya hizmetler ile içeriklerini kendileri oluşturarak Ürünü satışa sunan ve Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde GamerBayisi’ne üye olmuş ve GamerBayisi’nin sunduğu diğer hizmetlerden faydalanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Üyelik için gerekli şartlar Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır. GamerBayisi’a üyelik tipi bireysel veya kurumsal olabilir.
SATICI: GamerBayisi’ne bireysel veya kurumsal üye olarak kendisine ait Ürün’ü Alıcıya satan gerçek veya tüzel kişidir. Satıcı olmak için GamerBayisi’ne üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve sözleşme yapma ehliyeti bulunduğunu kabul eder. 
GamerBayisi’ne bireysel veya kurumsal üye olarak, GamerBayisi’ın veya Satıcı’nın ürününü alan gerçek veya tüzel kişidir. Alıcı olabilmek için GamerBayisi’a üyelik şarttır. İşbu sözleşme gereği KULLANICI 18 yaşından büyük ve sözleşme yapma ehliyeti bulunduğunu kabul eder.
GamerBayisi üzerinden satışa sunulan Ürünler’i satan veya satın alan veya hizmetlerden faydalanan her gerçek ve tüzel kişiyi ifade eder. Kullanıcılar bundan böyle “Ziyaretçi”, “Üye”, “Alıcı” veya “Satıcı” olarak da anılabilecektir. Şirket gerektiğinde bunu doğrulamak için kimlik fotokopisi de dahil ilave belgeler talep edebilir.
ÖDEME HİZMET SAĞLAYICI: Şirket’in sözleşme ile yasal bir ilişki içinde olduğu 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un 13. maddesine göre 5411 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar, elektronik para kuruluşları ve ödeme kuruluşları ödeme hizmeti sağlayıcılarıdır. Şirket dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Ödeme ve Hizmet Sağlayıcılarını değiştirebilir.
GamerBayisi üzerinden, GamerBayisi’ın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalardan sağlanan ürünleri, Satıcılar tarafından başta Yasaklı Ürünler listesi olmak üzere; işbu sözleşme, Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli 
GamerBayisi üzerinden erişimi mümkün olan, Şirket veya Kullanıcılar tarafından yüklenmiş olan Ürünler’e ilişkin bilgiler de dahil olmak ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video ve benzeri görsel, yazınsal ve işitsel nesnelerdir. İçerik, bundan böyle “Ürün” olarak da anılabilecektir.
VERİTABANI : İçerikler’in depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği ve mülkiyeti Şirket’e ait olan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenen verilerin tamamıdır.

3. GamerBayisi KOŞULLARI VE KULLANIMA İLİŞKİN HUSUSLAR

3.1. Şirket, bayilik anlaşması olduğu 3. taraf firmalara ait ürünleri ve Satıcılar’ın Ürünler’ini GamerBayisi’a yüklemesini ve Kullanıcılar’ın bu Ürünlere ulaşmasına, Ürünler’i satın alma öncesinde görüntüleyebilmesini ve Alıcılar’ın Ürünler’i kredi kartı ile veya Şirket tarafından GamerBayisi’da belirlenen diğer yöntemlerle satın alması Hizmetler’ini sağlamaktadır. Şirket tarafından sunulan Hizmetler’in değiştirilmesi, bu Hizmetler’e yeni hizmetler eklenmesi, bu Hizmetler’in kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi yalnızca ve sadece Şirket’in inisiyatifindedir. Şirket bu yetkisini, herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde ve dilediği zaman kullanabilir.
3.2. Şirket, Veritabanı’na yüklenen bilgilerin Kullanıcılar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. Şirket, kendisi haricinde GamerBayisi’ne üye olmuş Kullanıcılar tarafından yüklenen İçerikler’in hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenilirliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte ve bu İçerikler dolayısıyla ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
3.3. GamerBayisi tarafından verilen Hizmetler; (i) GamerBayisi’ın bayilik anlaşması olan 3. taraf firmalara ait olan Ürünler’i listeleme (ii) Satıcılara, Ürünler’i satışa sunabilecekleri, Alıcılara veya Ziyaretçilere ise Ürünler’i görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanması ve (iii) Alıcılar tarafından yapılan ödemelerin, ilgili Ürün’ün Alıcı tarafından teslim alınmasını takiben Satıcı’ya aktarılmasına aracılık etmedir.
3.4. GamerBayisi ve bu kapsamda Şirket, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatını haizdir.
3.5. Şirket, Üyeler’in GamerBayisi üzerinden satışa sundukları Ürünler’in listelenmesi, Alıcılar tarafından Ürünler’in bedelinin ödenmesini takiben verilecek onay dahilinde Alıcılar tarafından ödenen bedellerin ilgili Satıcı’ya aktarılmasına aracılık etmektedir. Alıcılar, GamerBayisi vasıtası ile ödeme yaparak Satıcılar ile kurdukları ticari ilişki kapsamında ödeme yükümlülüklerini yerine getirilmiş sayılırlar. Bu kapsamda Satıcı; Şirket’in Alıcılar tarafından yapılacak ödemelerin Satıcı’nın üyelik hesabına aktarılmasına yetkili olduğunu, Alıcı tarafından gönderilen ödemenin kendi rızası ile Şirket’e ait banka hesaplarında veya Şirket’in anlaşmalı olduğu ödeme hizmet sağlayıcılarının yine Şirket’e sunduğu para işleme alanlarında tutulduğunu, aldığı Hizmetler karşılığında hizmet bedeli ödemekle yükümlü olduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Ödeme aşamasında gerek alıcı gerek satıcı nezdinde ortaya çıkabilecek aksaklıklardan GamerBayisi sorumlu değildir.
3.6. GamerBayisi kapsamında, Satıcılar da dahil olmak üçüncü kişiler tarafından sağlanan Hizmetler’den ve İçerikler’den dolayı Şirket’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu olmadığını peşinen kabul edilmiş sayılır.
3.7. Üyeler, Kullanıcılar ve Ziyaretçiler; Şirket’in ilgili bölümlerine girilen hiçbir bilgiyi kontrol etmekle yükümlü olmadığını ve kendisine verilen bilgilerin doğruluğunu hiçbir koşul altında taahhüt etmediğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bununla birlikte Ziyaretçiler, Hizmetler’in talep edilen şekilde verilebilmesi için GamerBayisi’a kendilerine ait, gerçek ve eksiksiz bilgileri vermekle yükümlü olduklarını, söz konusu bilgileri yanlış vermelerinden dolayı Şirket’in her zararını karşılamakla yükümlü olduklarını peşinen beyan ve kabul ederler. Şirket, paylaşılan bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde saklayacaktır.
3.8. Şirket, Satıcılar tarafından GamerBayisi’ne yüklenen, değiştirilen İçerikler’in hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığından bu içeriklerin hukuka uygun olduğunu da taahhüt etmez.
3.9. Şirket, 5651 sayılı Kanun ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat uyarınca kendisine getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Ziyaretçiler’in GamerBayisi üzerinde gerçekleştirdikleri her türlü işleme ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına almakta ve saklamaktadır. Kullanıcılar, GamerBayisi üzerinden kendileri hakkında toplanan verilerin GamerBayisi tarafından işlenmesine açık rıza ile onay vermiş sayılırlar.
3.10. Şirket, GamerBayisi üzerinden Ziyaretçiler, Alıcılar ve Satıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, ifşa edebilir, üçüncü kişilerle paylaşabilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip saklayabilir. Şirket aynı zamanda; Ziyaretçiler’in kimliği, adresi, e-posta adresi, telefonu, IP adresi, GamerBayisi’in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, tarayıcı tipi, işlem tarih ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde diğer bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla edinebilir, saklayabilir, kullanabilir, iş ortağı olan üçüncü kişilerle paylaşabilir. Kullanıcılar, sözleşmenin tarafı olarak buna rıza göstermiş sayılırlar.
3.11. Şirket, GamerBayisi üzerinde Kullanıcılara ait ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Madde 6.1’de belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” asla toplamamaktadır.
3.12. Ziyaretçiler, GamerBayisi üzerinde yalnızca hukuka uygun işlemler yapabilirler. Ziyaretçiler’in, GamerBayisi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ve sadece kendilerine aittir.
3.13. GamerBayisi’daki Ürünler’e ilişkin bilgiler ve ilanlar güncelliğini yitirebilir. Satıcılar tarafından listelenen Ürünler’e ilişkin bilgileri güncelleme yükümlülüğü münhasıran Satıcılar üzerinde olup Şirket bu konuda herhangi bir güncelleme taahhüdünde bulunmamaktadır. Bu konuda doğacak zararlardan da sorumlu tutulamaz. GamerBayisi bayisi olduğu firmalardan elde ettiği Ürünleri Kullanıcılara stoklayarak satmamakta, API ile 3. taraf firmanın kendisine verdiği anlık stok ve fiyat listesi üzerinden Kullanıcılara GamerBayisi üzerinden gösterim yapmaktadır. GamerBayisi, bayisi olduğu 3. taraf firmalardan elde ettiği ve GamerBayisi üzerinde listelediği Ürünler hakkında sorumluluğu kabul etmektedir. Bu durumda yaşanacak aksaklık hakkında gerekli bildirimi Kullanıcı adına hizmet aldığı 3. taraf firmaya ileteceğini ve aksaklığın giderilmesi için gerekli girişimleri zaman kaybetmeden başlatacağını beyan eder. Ancak çözüme ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmaz.
3.14. 18 yaşından küçük kişiler GamerBayisi ’dan alışveriş yapamazlar. Ürün satamazlar ve alamazlar. Şirket, muhatabın 18 yaşından büyük olduğunu araştırmak zorunda değildir.
3.15. Şirket, GamerBayisi üzerinden başka internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlayabilir. Bu bağlantıların varlığı, GamerBayisi dışındaki diğer site ve sayfaların içeriklerinin denetlendiğini göstermez. Bu bağlantılardan erişilebilecek GamerBayisi dışında kalan içeriklerden dolayı Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi, erişilen diğer internet sitelerinde yapılacak işlemlerden doğacak zarardan da Şirket sorumlu değildir. Kullanıcılar bu bağlantıları kullanarak diğer internet sitelerine eriştiklerinde, sorumluluğun kendilerinde olduğunu kabul ederler.
3.16. Şirket, GamerBayisi dahilinde kişisel bilgileri gizli tutmak için tüm tedbirleri almayı taahhüt eder. Ziyaretçiler, Şirket tarafından alınan gerekli tüm tedbir ve önlemlere rağmen GamerBayisi’ne yapılan her türlü saldırı sonucu kişisel bilgilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü şahısların eline geçmesi durumunda GamerBayisi’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, bu sebeple doğacak zararlardan Şirket’i hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını kabul ve beyan ederler.
3.17. Kullanıcılar, GamerBayisi’nde satılan Ürünler’i listelendikleri fiyat ile almayı kabul eder. Hiçbir şekilde GamerBayisi’a indirim ve kampanya teklifinde bulunamazlar. GamerBayisi kendi rızası ile farklı Kullancılara farklı fiyat uygulaması hakkını saklı tutar. GamerBayisi’nin bu hususta kullanıcılara herhangi bir bilgi verme, kullanıcıların rızasını alma yükümlülüğü yoktur.
3.40. Alıcı aldığı e-postası değişen ürünlerde değişim hakkının olmadığını kabul eder.
3.19. Alıcı, GamerBayisi’nden Ürün’ü satın alarak kredi kartı veya Şirket’in belirleyeceği başkaca ödeme yöntemleri ile ödeme yapmayı kabul eder. Şirket, kredi kartı ve diğer yöntemlerle yapılan satışlara ilişkin promosyon, reklam ve taksitle ödeme imkanlarını GamerBayisi’nden Alıcı’ya duyurur. Bununla birlikte, Şirket’in bankalar tarafından yapılan promosyon, reklam, taksitle ödeme imkanı gibi ödeme kolaylıkları bakımından hiçbir sorumluluğu yoktur.
3.20. Şirket, Alıcılar’dan Satıcılar adına tahsil edilecek ödemeler dışında, hiçbir koşul altında Alıcılar’ı ve/veya Satıcılar’ı temsil etmemektedir. Şirket’in Satıcı ve Alıcı arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık ve benzeri durumda Satıcı ve Alıcı arasındaki iletişimi sağlama da dahil olmak üzere herhangi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, Satıcı ve Alıcı arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde Şirket, söz konusu uyuşmazlığa ilişkin taraf olarak gösterilemez.Şirketin hukukî, idarî, cezaî ve malî herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
3.21. İşbu sözleşme hükümlerinin ihlali halinde Şirket’in maddi ve manevi zararını tazmin hakkı saklıdır. İşbu sözleşme, Üyelik Sözleşmesi ve Mesafeli Satış Sözleşmesi GamerBayisi’nin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde bu süre boyunca askıda sayılır. Bu süreçte askıda kalan satış işlemleri için Üyeler ve Kullanıcılar bir tazmin talebinde bulunamaz, sözleşmelerini feshedemez.
3.22. Ziyaretçiler; işbu Kullanım Koşulları, Üyelik Sözleşmesi ve eklerinde sayılan kural ve yükümlülüklere aykırı davranmaları halinde Şirket’in üyeliği bedel iadesi yapılmaksızın sona erdirmek ve Kullanıcılar’ın GamerBayisi’a girişini belirli/belirsiz bir süre engellemek de dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü hakkını saklı tuttuğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler. Şirketin söz konusu ihlalden dolayı maddi manevi tazminat hakkı mahfuzdur.
3.23. Satıcılar tarafından Ürünler üzerinde yapılacak değişiklikler Şirket’in sorumluluğunda değildir. Bu değişiklikler sebebiyle doğabilecek her türlü fikri ve sınai mülkiyet ihlallerinden, bu ihlallerden dolayı üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zarardan ve doğabilecek hukuki ve cezai tüm sorumluluklardan ilgili taraflar sorumludur.
3.24.a Şirket’in herhangi bir talebe veya soruya yanıt verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3.24.b GamerBayisi ürünlerinde garanti süresini saklı tutar, oluşacak herhangi bir hesap kayıbı durumunda GamerBayisi hesabı değiştirme hakkını saklı tutar kullanıcı hiçbir şekilde mağduriyet veya hak talebinde bulunamaz.
3.24.c GamerBayisi kullanıcının almış olduğu ikinci el ürünün ilk sahibine dönmeyeceğini garanti etmez. Herhangi bir mağduriyet oluşması durumunda, kullanıcı GamerBayisiın hiçbir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul ve beyan eder.
3.25. Şirket, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Ziyaretçi’nin davranışlarından sorumlu değildir. Şirket’in, hiçbir koşulda GamerBayisi’ın kullanımı, içeriği, Ziyaretçiler arasındaki çevrimiçi veya çevrimdışı her türlü iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm vs. dahi olsa sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket’in herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.
3.26. GamerBayisi tarafından sunulan hizmetlerden istifade edildiği sırada; reklam, haksız rekabet, terör, kara para aklama, cumhuriyet, devlet, din, ırkçılık, uyuşturucu, politikacılar ya da diğer tüzeller hakkında yazışmalar, pornografik içerik, argo kelimelerin kullanımı veya diğer oyuncuları tacize yönelik davranışlar içeren yahut Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret teşkil eden kullanımlar dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere mer’i mevzuat kapsamında suç teşkil eden başkaca her türlü işlem, eylem ve tasarruflar yasak ve işbu Sözleşme kurallarına aykırıdır. Şirket, bu işlem, eylem ve tasarrufların denetimiyle mükellef değildir. Bu durumlarda Kullanıcı, GamerBayisi tarafından kalıcı veya geçici bir süre ile hizmetlere erişimden, istifadeden mahrum bırakılabilir ve varsa Kullanıcı’nın oluşturduğu ilgili içerikleri, materyalleri, verileri ve diğer unsurları, talep halinde resmi makam ve merciler ile paylaşılabilir. Aynı sebeplerle Kullanıcı bilgileri savcılık makamları ve emniyet birimleri dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere resmi ve idari mercilerle usulüne uygun başvurulara istinaden paylaşılabilir. Kullanıcıların GamerBayisi aracılığıyla yukarıda sayılan illegal eylemlerden birini veya tamamını gerçekleştirmesi halinde şirketin hukukî, cezaî, idarî ve malî hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.27. GamerBayisi üzerinden Ürün satmak veya almak için veya bakiye yüklemek için ÜYE olmak şarttır. GamerBayisi’ne üye olmak ücretsizdir. Üyelik şartları Üyelik Sözleşmesinde açıklanmıştır.
3.28. GamerBayisi kendisi haricinde yasalara uygun olarak hizmet veren diğer E-Satış platformalarında kendi adına mağaza kurarak satış yapabilir. Bu platformlarda belirtilen fiyatlar GamerBayisi’dan farklı olabilir. Kullanıcı hiçbir şekilde farklı fiyatlandırmadan dolayı hak talebinde bulunamaz. Zarara uğraması durumunda, aradaki farkı şirketten talep edemez, dava ve icra konusu yapamaz.
3.29. Kullanıcılar; GamerBayisi tarafından veya GamerBayisi üzerinden SATICI tarafından yapılan satışlardan sonra destek talebinde bulunamaz.
3.30. Alıcı, GamerBayisi’dan aldığı ürünün Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde de belirtildiği üzere; “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar” cinsinden olduğunu ve bu mallar kapsamında cayma hakkı ve iade hakkı olmadığını bildiğini peşinen kabul ve beyan eder.
3.31. Kullanıcı GamerBayisi’ta verilen Hizmetler’e erişim için gerekli teknik altyapıya sahip olmalıdır. Kullanıcının eksik teknik altyapısından kaynaklanan erişim sıkıntıları satış ve satış sonrası süreçte ortaya çıksın veya çıkmasın GamerBayisi’ın sorumluluğunda değildir. Kullanıcı bu sebeple hak kaybına uğradığını iddia ederek sözleşmeyi feshetme talebinde bulunamaz.
3.32. GamerBayisi kendi inisiyatifinde ve kendisinin belirleyeceği fiyatlandırma üzerinden 3. taraf kişi ve firmalara ait reklamları Kullanıcılara gösterebilir. Reklam, kampanya ve promosyonlar; Flash mesaj olarak, SMS olarak, e-mail olarak veya farklı vasıtalar ile Kullanıcı’ya rızası dışında gönderilebilir. Bu bildirimleri sonlandırabilmek için Kullanıcıya teknik imkan sunulmuştur. Kullanıcı reklam, promosyon ve kampanyalar hakkında içerik de dahil olmak üzere hiçbir teklifte bulunamaz ve olduğu gibi kabul etmiş sayılır.
3.33. Kullanıcı ile GamerBayisi arasında iş ortaklığı, işveren-işçi ilişkisi veya temsilcilik de dahil olmak üzere hukuki hiçbir bağlantı yoktur ve iddia edilemez
3.34. Kullanıcılar’ın kendi aralarında GamerBayisi üzerinden kendileri, hesapları veya başka kişisel verilerini karşılıklı paylaşmaları GamerBayisi’ni bağlamaz. Bu bilgilerin güvenliğinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcılar bu sebeple doğacak herhangi bir zarardan solayı GamerBayisi’ni muhatap gösteremez.
3.35. GamerBayisi Kullanıcıya sağlanan servislerin sürekliliğinin sağlanması için gerekli çabayı sarf etmektedir. Fakat GamerBayisi, servislerinin Kullanıcının ihtiyaçlarını tam olarak karşılayacağını, kesintisizliğini, hatasızlığını ve güvenilirlik seviyesinin kırılmazlığını garanti etmez.
3.36. Kullanıcı işbu sözleşmeye taraf olarak; Gizlilik Politikası, Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Üyelik Sözleşmesini okuduğunu ve anladığını beyan ve kabul eder.
3.37. Alıcı aldığı ürünlerin GamerBayisi’nde değişim limiti olduğunu ve bu limiti GamerBayisi’nin belirlediğini kabul eder.
3.39. Alıcı aldığı oyunlarda birden fazla aynı ürün bulunması durumunda değişim hakkının son aldığı aynı isimdeki ürün için geçerli olacağını, diğer aynı isimdeki ürünlerinin değişim hakkının iptal edileceğini kabul eder.
4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
4.1. GamerBayisi’da erişilen İçerikler ile; Kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler, GamerBayisi’ın Veritabanı, Arayüz’ü, tasarımı, metni, kodları da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm elemanları Şirket’e aittir ve/veya Şirket tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir. İşbu Kullanım Koşulları dâhilinde Şirket tarafından açıkça yetki verildiği haller dışında Şirket’in GamerBayisi Veritabanı, Arayüz de dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir İçeriği paylaşılamaz ve kopyalanamaz.
4.2. GamerBayisi Kullanıcıların yüklediği her türlü İçeriğe karşı sorumsuzdur. GamerBayisi, bu içeriklerin denetiminden sorumlu değildir. Bu içeriklerin izinsiz paylaşımı durumunda ortaya çıkabilecek hukuki işlemlerden ve zararlardan Kullanıcının kendisi sorumludur. GamerBayisi hukuka aykırı olduğunu düşündüğü her türlü içeriği herhangi bir bildirimde bulunmadan silme hakkını saklı tutar.
4.3. Kullanıcılar, GamerBayisi’nde yer alan; elektronik metin, görsel ve işitsel imgeler, video klipler, dosyalar, veri tabanları, kataloglar ve listeler de dahil olmak üzere hiçbir İçerik’i çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi halde GamerBayisi maddi, manevi tazminat haklarını saklı tutmaktadır.
4.4. Kullanıcılar, GamerBayisi’nde Şirket’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt ederler. Bu eylemleri gerçekleştirmeleri durumunda GamerBayisi hiçbir şekilde sorumlu değildir.
4.5. GamerBayisi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü İçerik Şirket’in mülkiyeti altındadır. GamerBayisi’ne yazılı olarak başvurulmadıkça ve GamerBayisi’nin yazılı onayını almadan bu İçerik’ler çoğaltılamaz, kopyalanamaz, 3. kişiler ile paylaşılamaz.
4.6. Kullanıcılar, GamerBayisi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’in depolandığı Veritabanı’na hiçbir şekilde erişim girişiminde bulunamazlar.
4.7. Kullanıcıların, GamerBayisi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen İçerik’i elde etmek maksadıyla api, script veya başka türlü yazılımlar ile veri çekmesi yasaktır.
4.8. GamerBayisi’a ait isim, logo veya GamerBayisi’ı temsil eden her türlü İçerik, Şirket’in yazılı onayı alınmadan hiçbir ortamda kullanılamaz. GamerBayisi iş ortaklarını kendi www.GamerBayisi.com internet sitesi üzerinden ilan etmektedir. Burada yer alanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişi GamerBayisi ismini temsil eden hiçbir içeriği kullanma hakkına sahip değildir. Hiçkimse, ilan edilen listede olmadığı halde GamerBayisi adına hareket eden taraflarca zarara uğradığını ileri sürerek GamerBayisi’ni sorumlu tutamaz.
5. MÜCBİR SEBEPLER
5.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket Kullanım Koşulları’ndan ve/veya Üyelik Sözleşmesi’nden ve eklerinden doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu durumlar için Şirket’in Kullanıcıları herhangi bir zararını tazmini talebinde bulunamazlar, sözleşmeden cayamazlar.
5.2. Mücbir sebep terimi, Şirket’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak kabul edilmiştir. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, salgın, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları ve/veya kesintileri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları, resmi otoritelerce internet erişimine getirilen kısıtlamalar gibi durumlar da mücbir sebep kapsamında değerlendirilir.
6. UYGULANACAK HUKUK
6.1. Aksi belirtilen durumlar hariç, Kullanıcının yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, GamerBayisi kayıtları geçerli sayılacaktır.
6.3. Kullanıcı, bu sözleşme kapsamındaki haklarını Kullanıcı panelinden GamerBayisi’ın onayı olmadan devredebilir. Bunu GamerBayisi’nin bilmesi gerektiği iddia edilemez. Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan ve doğabilecek zararlardan GamerBayisi hiçbir şekilde sorumlu değildir.
6.2. İşbu Kullanım Koşulları’nın uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.
7. YÜRÜRLÜLÜK DURUMU
7.1. İşbu Kullanım Koşulları, Şirket tarafından GamerBayisi’nde ilan edildiği tarihte tüm Kullanıcılar için geçerlilik kazanır. Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları’nı GamerBayisi’ni ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla kabul etmiş olurlar. Şirket, dilediği zaman ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanım Koşulları hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler GamerBayisi üzerinde yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar, değişikliklerden haberdar olmadıklarını, değişen koşullarla bağlı olmadıklarını, bu değişikliklerden sorumlu tutulamayacaklarını iddia edemezler.