GamerBayisi GİZLİLİK POLİTİKASI

(GamerBayisi adına her türlü platform üzerinden sunulan Hizmetler, Şirket tarafından sağlanmaktadır.)
1. AMAÇ
1.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”) temel amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruma altına almaktır.
1.2. Şirketi bu hizmet kapsamında kişisel verileri, 6698 numaralı ve 24.03.2016 tarihli "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" uyarınca işleyeceğini taahhüt eder.

2. TANIMLAR
1.1 İşbu sözleşmede geçen kavramlar, “Kullanım Sözleşmesi”nde açıkça tanımlanmıştır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. GamerBayisi’nde verilen tüm hizmetler Şirket’e aittir ve firmamız tarafından işletilir.
3.2. Şirket, Üyelik Sözleşmesi gereğince kişisel verileri KVKK hükümlerine uygun olarak toplayabilir. Bu dokümanda toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde toplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.                                                   
3.3. Üyelerin kendileriyle ilgili gerekli bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri ve bununla sınırlı kalmayacak şekilde benzer bilgiler) GamerBayisi üzerindeki çeşitli form ve bilgi alanlarının doldurulması suretiyle; web sayfamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.
3.4. Şirket bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir. Üyeler, bu seçimi sonrasında değiştirme hakkına da sahiptir.
3.5. Şirket, Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler ve firmalarla dolaylı veya doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Üyeler, sözleşmeye taraf olarak bu bilgilerin paylaşılmasını da kabul etmiş olurlar. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Üye veya Kullanıcı ile iletişime geçmek için de kullanılabilir. Şirket tarafından talep edilen bilgiler veya üye/kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya GamerBayisi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Şirket ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

3.6. Şirket, GamerBayisi üzerinde Kullanıcılara ait ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Madde 6.1’de belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verileri” asla toplamamaktadır.

4. ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ ve UYGULAMALAR

4.1. Şirket, GamerBayisi üzerinden başka sitelere link verebilir. Şirket, bu linkler vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Şirket’e ait platformlar üzerinden yayınlanan reklamlar, doğrudan veya reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımıza/üyelerimize dağıtılır. İşbu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, üçüncü taraf web sitelerini kapsamayıp sadece GamerBayisi kullanımına ilişkindir, 

5. İSTİSNAİ HALLER

5.1. Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Şirket, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcı ve üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir;
a. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik vb. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak,
b. Şirket’in üyelerle akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”‘nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla,
c. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcı veya üyeler ilgili bilgi talep edilmesi,
ç. Kullanıcı ve Üyelerin hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

Şirket’e, herhangi bir sebeple göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Şirket, e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmemektedir. Bu durumda doğacak zararlardan Şirket, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7.1. Şirket, GamerBayisi’ni ziyaret eden kullanıcılar veya üyelerin web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri Çerez-Cookie kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen çerezler, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının veya üyenin tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük kod dosyalarıdır. Çerezler, site hakkında durum ve tercihleri saklayarak sitenin kullanımını kolaylaştırır.
7.2. Çerezler; siteyi kaç kişinin ziyaret ettiği, bir kişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar süre sitede vakit geçirdikleri hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar/üyeler için dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. 
7.3. Şirket, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, www.GamerBayisi.com adresinden belirtilir ve yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanır. Kullanıcılar, değişikliklerden haberdar olmadıklarını ileri süremez. Şirketin değişiklikleri yayınlama dışında başka bir vasıta ile bildirme yükümlülüğü yoktur.
7.4. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz. Firmamıza aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

8. FİRMA BİLGİLERİ

Firma GamerBayisi Şirketidir.
Web Adres: www.GamerBayisi.com